Aktualności

04 Lis

WAŻNY KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY GRUPY BOT

Dotyczy osób, które podpisały z nami umowę tzw. Wspólna Reprezentacja 2 dotyczącą drugiej zamiany akcji  - tej automatycznej (zamiana akcji PGE GiE S.A. na akcje PGE S.A. w wyniku połączenia spółek).

W toku postępowania sądowego w sprawie przeciwko PGE SA uzyskaliśmy dostęp do materiałów, które potwierdzają, iż doszło do celowego zaniżenia wartości posiadanych przez Państwa akcji przed połączeniem.

W ramach odpowiedzi na pozew, PGE Polska Grupa Energetyczna SA wskazało PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA a tym samym również za szkodę powstałą w wyniku zaniżenia wartości PGE GiE SA.

W takiej sytuacji, aby maksymalnie zabezpieczyć Państwa interesy, należy podjąć czynności zmierzające do przerwania biegu przedawnienia roszczeń wobec PwC Polska sp. z o.o. na wypadek gdyby sąd uznał, że odpowiedzialność ponosi PwC Polska sp. z o.o.

W związku z tym, iż pozew przeciwko PGE był do tej pory w całości finansowany przez nas, a na dzień dzisiejszy nie możemy przeznaczyć kolejnych środków na opłacenie czynności zmierzających do przerwania biegu przedawnienia przygotowaliśmy dla Państwa propozycję.

Nie czekaj. Zadzwoń do nas i dokonaj niezbędnych formalności.

05 Wrz

KOLEJNA WYGRANA SOCRATES

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż w sprawie o dywidendę kolejny raz udało nam się wygrać w sądzie.

Wszyscy Akcjonariusze, którzy do kwietnia 2013 roku podpisali z nami umowę dotyczącą „odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy”, otrzymają odsetki.

W najbliższych dniach każda osoba, której dotyczy ten projekt otrzyma pisemne zawiadomienie do domu wraz z instrukcją, co zrobić, aby niezwłocznie otrzymać przelew na konto.

Zapraszamy do naszego biura w Bełchatowie przy ul. Mielczarskiego 2A (nad apteką Słoneczną).

DODATKOWY TERMIN:

ŚRODA 21 WRZEŚNIA W GODZINACH 8 - 18

 

Na spotkanie prosimy o przygotowanie numeru rachunku bankowego, na który będziemy mogli wpłacić pieniądze (nie wypłacamy gotówki) oraz dokument tożsamości.

Cieszymy się, że mogliśmy wygrać tę sprawę dla Państwa.

 

Jak widać nasze działania,pomimo iż trwają tyle lat w sądach, przynoszą jednakefekty i kolejny raz otrzymają Państwo swoje niesłusznie zabrane pieniądze.

 

Sprawa dotyczy akcjonariuszy: PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Elektrownia Turów, PGE KWB Turów, ZEDO.

21 Lip

otwarcie biura w Bełchatowie

Miło nam poinformować, że specjalnie dla Państwa komfortu, chcąc ułatwić i przyspieszyć proces podpisywania dokumentów związanych z podwyższeniem odszkodowania od PGE oraz powództwem przeciwko PwC, ponownie uruchomiliśmy biuro w Bełchatowie przy ul. Mielczarskiego 2A (nad apteką Słoneczną).

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 można w nim zostawić podpisane aneksy oraz umowy. 
Telefon kontaktowy do biura w Bełchatowie 533 011 591.

Serdecznie zapraszamy.

18 Kwi

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ze względu na brak zrozumienia ze strony Sądów krajowych w odniesieniu do problemu wyrównania szkody wynikającej z nieekwiwalentnej zamiany akcji, jaka odbyła się na podstawie ustawy konsolidacyjnej, zdecydowaliśmy się na skierowanie pierwszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zgodnie z Konwencją Praw Człowieka oraz zapisami protokołów dodatkowych, Polska zobowiązała się do zapewnienia obywatelom spokojnego korzystania z mienia oraz do powstrzymywania się od wydawania ustaw ingerujących w prawo własności. W naszej opinii konsolidacja sektora energetycznego przeprowadzona na bazie ustawy zakładającej nie ekwiwalentność zamiany akcji na korzyść Skarbu Państwa odbyła się z naruszeniem praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Czas rozpoznania Skargi może wynieść kilka lat.
Przypominamy, że równolegle czekamy na pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, który powinien pojawić się pod koniec bieżącego roku oraz na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny naszej Skargi Konstytucyjnej.

23 Mar

Wyrok z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Socrates Investment SA skierowane przeciwko Skarbowi Państwa w związku z nieprawidłowościami podczas procesu konsolidacji sektora energetycznego. W toku postępowania udowodniliśmy:

a) że Akcjonariusze przekazali na rzecz Skarbu Państwa akcje o wartości większej aniżeli uzyskane w zamian,

b) powołując się na dokumenty dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego oraz oficjalne stanowisko Sejmu wskazywaliśmy, że wolą Ustawodawcy było przeprowadzenie uczciwej zamiany akcji, w której Akcjonariusze otrzymają równowartość oddawanych akcji.

Powyższe argumenty nie przekonały Sądu do konieczności wyrównania różnicy w wartościach akcji. Sąd argumentował, że uchwalone pierwotnie przez Sejm przepisy były niejasne a wprowadzona nowelizacja nie pozwalała na zastosowanie zasady ekwiwalentności świadczeń.

Do końca kwietnia 2016 roku Socrates planuje złożyć apelację od wyroku do Sądu II Instancji w Warszawie.