Wspólna Reprezentacja

Forum akcjonariuszy

Janusz, Pruszków

16.07.2012

W wariancie II umowy, jest mowa o tym że Cesjonariusz zyskuje prawo do należnych odsetek? Jak to się ma do informacji podanych w dyskusji, że odsetki podlegają podziałowi pomiędzy Akcjonariusza i Cesjonariusza?

Nasza odpowiedź

Cesjonariusz zyskuje prawo do odsetek tak samo jak do wierzytelności przelanej powierniczo. W przypadku wygranej wszystkie wyegzekwowane kwoty będą dzielone proporcjonalnie - według umowy.

Ryszard, Trzebinia

09.07.2012

Piszecie: "Odsetki traktujemy tak jak kwotę główną, doliczając je do odszkodowania. W przypadku wygranej podział odsetek nastąpi w podobnych proporcjach jak podział kwoty głównej, tj. zgodnie z warunkami wybranymi dla wariantu umowy." Gdzie w umowie jest mowa, że odsetki również są odpowiednio dzielone między Akcjonariusza i Cesjonariusza i jak powyższy cytat ma się do punktu umowy "Z chwilą dokonania przelewu Wierzytelności Cesjonariusz uzyskuje wszelkie prawa związane z Wierzytelnością, które istniały w chwili przelewu, w tym w szczególności prawo do odsetek za opóźnienie i do naliczania dalszych odsetek" z którego według mnie wynika, że to Cesjonariusz uzyskuje wyłączne prawo do odsetek (a podział dotyczy tylko kwoty 'podstawowej', konkretnie wymienionej w umowie)?

Nasza odpowiedź

W paragrafie 4 pkt 1 jest mowa o podziale wszystkich wyegzekwowanych kwot ( w tym odsetek). W punkcie o którym mowa "Z chwilą dokonania przelewu Wierzytelności Cesjonariusz uzyskuje wszelkie prawa związane z Wierzytelnością, które istniały w chwili przelewu, w tym w szczególności prawo do odsetek za opóźnienie i do naliczania dalszych odsetek" chodzi o to ze Socrates Investment oprócz dochodzenia od Skarbu Państwa głównej wierzytelności ma prawo do dochodzenia również odsetek za zwlokę w nie wypłaceniu odszkodowania. Główna Wierzytelność + odsetki czyli wszystkie wyegzekwowane kwoty przez Cesjonariusza dzielone będą proporcjonalnie w przypadku wygranej według zapisu w umowie o podziale wierzytelności.

Daniel, Bogatynia

26.06.2012

W 2005 roku nabyłem 2735 akcji Elektrowni Turów SA. W 2008 roku złożyłem oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich akcji BOT Elektrownia Turów SA na akcje BOT Górnictwo i Energetyka SA, a następnie w 2009 roku złożyłem oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich akcji PGE Elektrownia Turów SA na akcje PGE Górnictwo i Energetyka SA. Następnie nie podpisałem umowy zamiany akcji PGE GiEK SA na akcje PGE SA. W rezultacie posiadam dzisiaj 4061 akcji PGE GiEK SA z wcześniejszych 2735 akcji Elektrowni Turów SA. Czy w związku z powyższym mnie także dotyczy jakieś odszkodowania i czy w związku z tym zasadne jest podpisanie z Wami umowy. Dziękuję.

Nasza odpowiedź

jeżeli nie zamienił Pan akcji to nie należny się Panu odszkodowanie. Podpisanie z nami umowy nie jest w takiej sytuacji możliwe.

Małgosia, Łódź

22.06.2012

Kilka osób pytało wcześniej o koszty w razie przegranej sprawy, ale prześlizgujecię się po tym. Chodzi mi nie o wasze wynagrodzenie ale pozostałe koszty które trzeba będzie ponieść w razie przegranej sprawy np. koszty prawników drugiej strony, koszty opinii prawnych przeprowadzonych na zlecenie sądu. Może przybliżcie ludziom ten temat bo poza waszym wynagrodzeniem ryzykują jeszcze inne koszty.

Nasza odpowiedź

W przypadku przegranej w zależności od wybranego wariantu koszty są następujące: wariant I - opłaty kwartalne - są to koszty przeznaczone na bieżące koszty postępowania w przypadku przegranej ich nie zwrócimy - reguluje to umowa - poza tym akcjonariusz NIC nie będzie musiał płacić. wariant II - wszystkie koszty za akcjonariusza ponosi firma Socrates Investment SA w przypadku przegranej NIC akcjonariusz nie będzie nam płacił.

kris, Lublin

08.06.2012

Witam W wariancie I ile będzie opłat kwartalnych.

Nasza odpowiedź

12 stałych opłat. Ich Suma jest częścią wynagrodzenia w tym wariancie - 20% + VAT

Mariola

31.05.2012

Proszę mi odpowiedzieć ... np podpisuję wariant I.... życzę wygranej i trzymam kciuki- bo na to wszyscy liczymy......Całkowity koszt w tym wariancie to 20% + VAT - czyli od przykładowej kwoty odszkodowania to 5 904 zł. Do wynagrodzenia tego wliczają się opłaty kwartalne w wysokości 0,6% + VAT czyli 177,12 (1 kwartał). Opłat kwartalnych będzie 12..... ale jak przegramy, to ta kwota jest naszym ryzykiem?

Nasza odpowiedź

Tak. Opłata kwartalna przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów postępowania. W przypadku przegranej opłaty kwartalnie NIE będą zwracane przez naszą firmę.

Iwona, Puławy

25.05.2012

Czy jeżeli sprzedałam wszystkie akcje, mogę podpisać umowę i ubiegać się o odszkodowanie?

Nasza odpowiedź

TAK

Tera

22.05.2012

Dziwnie to wyglada. Dlaczego nie ma wzoru umowy do przeczytania przed wypełnieniem formularza? Brak również pełnej informacji o firmie Secus oraz kontaktu mailowego aby prowadzić korespondencje na pismie a nie tylko przez telefon.

Nasza odpowiedź

Tero, po wyborze spółki której było się akcjonariuszem wyświetla się opis projektu, poniżej znajdują się trzy klawisze: 1.kalkulator 2.warianty/warunki współpracy 3.przygotuj umowę po kliknięciu na warianty/warunki współpracy odnajdziesz tam wzór umowy. Jednocześnie przypominam iż wypełnienie formularza i wydrukowanie umowy nie jest zobowiązujące. Umowa jest ważna dopiero jak będzie podpisana przez Akcjonariusza i Cesjonariusza. kontakt e-mail: akcje@wspolnareprezentacja.pl