Wspólna Reprezentacja

Forum akcjonariuszy

Anna, Radomsko

06.02.2013

W paragrafie 2 ust. 1 Akcjonariusz przelewa część wierzytelności na rzecz Cesjonariusza, a ten ją przyjmuje. Wierzytelność przechodzi na Cesjonariusza i w ust. 2 też wierzytelność przechodzi na Cesjonariusza, nie rozumiem gdzie jest zapis, że te pieniądze są dla mnie. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Nasza odpowiedź

Wierzytelność z ust. 1 jest nam powierzana (przelew powierniczy), a to oznacza, że jej właścicielem cały czas jest akcjonariusz. Bez powierzenia nie było by możliwe jej dochodzenie przed sądem.

Szunaj

25.01.2013

Mam 1704 akcje po 10 zł to daje 17040zł .Zdecydowałem się na drugi wariant. Czyli nie płacę nic.Aż tu nagle otrzymuję dziś tj.25,01 2013 że zgodnie z umową z dnia 17.12.2012 której mi nie przeczytano ani nie miałem możliwości przeczytać ,że :Tytułem zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania przez Cesjonariusza czynności zleconych w niniejszej umowie Akcjonariusz pozostałą część Wierzytelności na Cesjonariusza w kwocie 8002,34zł. co stanowi 40%wartości,zaś Cesjonariusz przelew ten przyjmuje.Wierzytelność przechodzi na Cesjonariusza w chwili zawarcia niniejszej Umowy. : Wynika z tego ,że już straciłem.

Nasza odpowiedź

W pierwszej kolejności wyjaśniam, że chodzi tu zapewne nie o wariant II ale o umowę w projekcie Wspólna Reprezentacja 2 - wskazuje na to wartość „40%” przytoczona przez Pana. W projekcie Wspólna Reprezentacja 2 w przypadku zasądzenia odszkodowania nasze wynagrodzenie wyniesie faktycznie 40% +VAT kwoty przyznanej przez sąd. Potwierdzam, ze wszystkie koszty ponosi za Pana Socrates Investment SA, powyższe wynagrodzenie zostanie potrącone wyłącznie w przypadku wygrania sprawy sądowej. Co do przelewu wierzytelności –to klasyczna metoda dochodzenia długu od dłużnika przez firmy windykacyjne. W naszych umowach wierzytelność (potencjalne odszkodowanie) na etapie umowy dzielone jest na dwie części –tę dochodzoną dla Pana (jej wysokość jest w umowie, ale nie została przytoczona w pytaniu) oraz tę, o której mowa w pytaniu, to jest finalnie przeznaczoną na wynagrodzenie (o ile będzie należne). Można powiedzieć, że wg nas stracił Pan na zamianie akcji, teraz próbujemy odzyskać te pieniądze. Liczę, że powyższe wyjaśnienie jest dla Pana wystarczające, jeśli jest inaczej prosimy ponownie o kontakt. Proszę w przyszłości nie podpisywać żadnych dokumentów przed ich przeczytaniem i zrozumieniem. Proszę o wszystko pytać, tak aby wiedział Pan co podpisuje.

Krzysztof, Zgierz

25.01.2013

kto odbiera dywidendę z akcji w momencie podpisania umowy z Waszą firmą ?

Nasza odpowiedź

Umowa zlecenia na dochodzenie odszkodowania nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi akcjami i nie ogranicza w żaden sposób rozporządzania nimi. Właściciel akcji ma prawdo do pobierania dywidendy, a jeśli podejmie taką decyzje może akcje w dowolnej chwili sprzedać lub darować. Jeśli walne zgromadzenie podejmie decyzje o wypłacie dywidendy – będzie można ją w tym roku odebrać w taki sam sposób jak zwykle się to robiło.

Eugeniusz, Opole

24.01.2013

Mam watpliwości co do paragr.6 ust 1 : 1 W przypadku,gdy akcjonariusz naruszyl postanowienia niniejszej umowy,w tym w szczególności,gdyby jego oswiadczenie złożone w niniejszej umowie okazały się nieprawdziwe lub nierzetelne,Akcjonariusz zobowiązuje sie zapłacic na rzecz Cesjonariusza karę umowną w wysokości 50%wartości określonej w par 6 ust1 niniejszej umowy. Ja podpisując umowę z kancelarią podaję wszystkie moje dane zgodnie z dokumentami,które pośiadam i moją najlepszą wiedzą i chciałbym wierzyć,że nie chodzi tu o kruczki prawne na wyćiagnięcie pieniędzy od Akcjonariusza a kancelaria sprawdzi mam nadzieję wiarygodność i rzetelność tych dokumentów i mam nadzieję , że ta grożba zawarta w par 1 ust 1 niniejszej umowy o nierzetelność mnie nie będzie dotyczyla.

Nasza odpowiedź

Jeśli wszystkie dane są rzetelne, umowa zamiany akcji jest prawdziwa, był Pan stroną umowy zamiany akcji ze Skarbem Państwa i nie będzie Pan próbował wypowiedzieć umowy w trakcie trwania postępowania sądowego – sankcje te nie będą Pana dotyczyły, nie ma się Pan czego obawiać.

Krzysztof, Bogatynia

18.12.2012

Jak mówią , lepszy wróbel w garści. Dostałem od państwa ostatnio korespondencję z 11 grudnia 2012 roku o pojawieniu się nowych okoliczności zwiększające szansę odszkodowania. Żeby ją zwiększyć (szansa) muszę podpisać aneks do umowy i jeden egzemplarz państwu odesłać. Nie znam prawnego języka więc prosiłbym po krótce o co chodzi w tych nowych okolicznościach. Pozdrawiam serdecznie

Nasza odpowiedź

W jednym z prowadzonych przez nas postępowań sądowych sędzia zwrócił uwagę, iż należałoby rozważyć, czy podczas zamiany akcji nie doszło również do bezpodstawnego wzbogacenia się przez Skarb Państwa. Oznaczałoby to w pewnym sensie rozszerzenie postaw prawnych, w oparciu o które można domagać się odszkodowania. W tamtej sprawie chodziło o coś zupełnie innego, dlatego sędzia nie miał obowiązku rozważania czy bezpodstawne wzbogacenie faktycznie miało miejsce. Dla nas był to jednak jasny sygnał, uznaliśmy, że warto spróbować. Wzory stosowanych przez nas umów zostały zmienione, a każdy kto umowę podpisał wcześniej otrzymał propozycję zawarcia aneksu. Nie ma obowiązku jego podpisywania, ale bez niego nie będziemy mogli w pełni tak jakbyśmy chcieli reprezentować uczestnika Wspólnej Reprezentacji. Może łatwiej będzie zrozumieć to na przykładzie, z racji pory roku niech będzie zimowy. Załóżmy, że podpisaliśmy umowę z gminą na odśnieżanie ulic pługopiaskarką Star. Jakiś czasu później kupiliśmy nowoczesną pługopiaskarkę Man – mocniejszy silnik, szerszy pług, lepszy rozrzut piasku. I teraz chcemy podpisać z gminą aneks do umowy na odśnieżanie, aby swoją pracę wykonywać szybciej i lepiej, z korzyścią dla obu stron. Czy gmina powinna podpisać ten aneks?

Michał, Katowice

04.12.2012

... a ja sie dopisałem juz rok temu. Trzymam kciuki. Dalej bardzo popieram tą idee. Nikt z nas nie byłby w stanie przejść tej całej ścieżki prawnej, nie mówiąc już o kosztach które pewnie przewyższyłyby pieniądze o które walczymy. A tak walczymy z tym nieuczciwym Państwem wspólnie i dzięki temu stać nas na najlepszych prawników i konsultantów. Powiem więcej, gdyby nie Secus, pewnie nikt z nas nawet nie wiedziałby, że został oszukany i można dostać jakieś pieniądze, które sie nam należą. Nie rozumiem tu oporu niektórych z Was. Nie ponosimy prawie żadnych kosztów, niczym nie ryzykujemy, a odzyskać możemy nasze pieniądze. W razie przegranej (w co wątpie) w wariancie 1. stracimy co najwyżej kilkaset zł za opłaty kwartalne- co to za ryzyko ? Żadne ! Ktoś tu napisał, że w 50/50 to sie nie opłaca. typowo Polskie - ja wole dostać połowe czegoś, czego się nie spodziewałem, niż nic. Inni napisali, że Secus zarobi - jasne, najlepiej, żeby zrobili to za darmo i jeszcze każdemu posprzątali w mieszkanie. Secus mnie mniej interesuje- może zabrzmi egoistycznie, ale najważniejsze dla mnie jest to - że dzięki nim, zarobie JA i moja rodzina. Powodzenia !

Nasza odpowiedź

Dziękujemy za słowa poparcia.

piotr, bełchatów

01.12.2012

W przypadku kar dla akcjonariusza zawarliście termin wpłaty (15dni). W przypadku wypłaty dla akcjonariusza nie wiążecie się żadnym terminem. Umowa jest tak skonstruowana, że pieniądze będziecie mogli wypłacać w ratach przez 15 lat, a podatek będzie trzeba zapłacić natychmiast.

Nasza odpowiedź

Zgodnie z umową środki będą przelane akcjonariuszom „niezwłocznie po ich uzyskaniu”. W praktyce oznacza to „termin realny”, na co wpływ będzie miała na przykład liczba uczestników Wspólnej Reprezentacji, a tym samym liczba potencjalnych przelewów do wykonania. Dziś jednak koncentrujemy się na wygraniu procesu i nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Proponuje również zapoznać się z bardzo ciekawym wpisem pod adresem http://legalista.home.pl/blog/wordpress/?p=101

Krzysztof, Kraków

13.11.2012

Dlaczego Firma nie odpowiada na postawione pytanie, które wysłałem w dn. 9.XI.2012r ? Co ma to oznaczać

Nasza odpowiedź

Przepraszamy, jeśli nie znalazł Pan odpowiedzi na swoje pytanie. Zawsze odpowiadamy na wszystkie zadane przez Państwa. Dla pewności prosimy o ponowne zadanie pytania. Dziękujemy.