Forum akcjonariuszy

Maciek, Kraków

13.01.2014

Witam,
ostatnio rozsyłali Państwo listy z informacją o pilnym zwróceniu się do PGE GiEK z żądaniem odkupu akcji i dodania punktu dotyczącego odkupu akcji do porządku walnego zgromadzenia, które jest planowane na 14 lutego. Jak odniosą się Państwo do informacji z 10 stycznia umieszcoznej na stronie PGE GiEK o braku możliwości zainicjowania procedury przymusowego odkupu akcji z powodu niespełnienia odpowiednich warunków?

Nasza odpowiedź

Nie komentujemy publicznie tej sprawy. Jeśli podejmiemy jakieś działania – dowiedzą się o nich akcjonariusze, którzy wyrazili chęć reprezentowania ich w tej sprawie.

< powrót do forum