Forum akcjonariuszy

Waldemar Jarosz, Dębica

27.01.2014

Witam
Zakładając optymistyczne zakończenie tj. uzyskanie odszkodowania, czy będzie ono obejmować również ustawowe odsetki, jeśli tak – to w jakiej wysokości ?

Nasza odpowiedź

Dzień dobry

Tak, odszkodowanie obejmuje także odsetki. Odsetki ustawowe liczone są od wartości wierzytelności, w wysokości 13% w skali roku (stawka obowiązująca od 15.12.2008 roku). Datą naliczania odsetek ustawowych jest dzień złożenia wezwania do zapłaty.

< powrót do forum