Konkurs Wygraj Samochód ze Wspólną Reprezentacją

UWAGA. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zostało zakończone.

Weź udział w konkursie organizowanym przez Wspólną Reprezentację i odjedź nowym samochodem o wartości 40 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
Masz czas tylko do     31 STYCZNIA 2015r!  

1. ZAPROPONUJ HASŁO REKLAMOWE DLA WSPÓLNEJ REPREZENTACJI.

Autor najlepszego Państwa zdaniem hasła otrzyma nagrodę główną w postaci bonu o wartości 40 tysięcy złotych do wykorzystania na zakup samochodu osobowego w wybranym salonie samochodowym.

Zasady konkursu:
Etap I: Podpisz umowę. Zaproponuj hasło reklamowe dla Wspólnej Reprezentacji.
Wypełnij    formularz konkursowy    i prześlij go do nas w terminie do 31 stycznia 2015 roku.


Etap II: Komisja Konkursowa wybierze 50 najciekawszych jej zdaniem haseł reklamowych. Jeśli hasła będą się powtarzać, do kolejnego etapu przechodzi osoba, która zaproponuje dane hasło jako pierwsza. Hasła te zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej.
Od tego momentu każdy uczestnik Wspólnej Reprezentacji może zagłosować na najlepsze jego zdaniem hasło w terminie określonym na naszej stronie internetowej.

Głosujemy listownie, telefonicznie, mailowo lub w punktach obsługi klienta. Każdy klient Wspólnej Reprezentacji może oddać tylko jeden głos.

Zwycięzcą konkursu zostanie autor hasła, które otrzyma największą liczbę głosów. Zwycięskie hasło oraz dane jego autora zostaną opublikowane na naszej stronie. O wygranej zwycięzca zostanie powiadomiony listownie.

---

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu?

§1 pkt 6 Regulaminu: Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora odszkodowania z tytułu nieprawidłowości wynikających z regulacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego („Ustawa Konsolidacyjna”), na podstawie której wprowadzony został mechanizm jednostronnej redukcji akcji należących do akcjonariuszy spółek sektora energetycznego, dalej jako odszkodowanie. - §1 pkt 6

§5 pkt 5 Regulaminu: W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięcia I Etapu konkursu, wszystkie osoby spełniające przesłanki do uczestnictwa w konkursie mogą głosować na najlepsze z wytypowanych w I Etapie Konkursu haseł reklamowych oddając swój głos na jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, mailowo lub w punktach obsługi klienta. Każdej osobie uczestniczącej w głosowaniu przypada jeden głos.

§5 pkt 6 RegulaminuZwycięzcą konkursu zostanie autor hasła reklamowego, które uzyska największą ilość ważnych głosów oddanych w II Etapie Konkursu. W przypadku, gdy największą ilość głosów uzyska więcej niż jedno hasło, zwycięzcą Konkursu zostanie autor hasła reklamowego, który zaproponował je jako pierwszy.

§5 pkt 7 RegulaminuNagrodę otrzymuje Uczestnik wyłoniony w II Etapie Konkursu jako Zwycięzca Konkursu.

 

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ