Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące Wspólnej Reprezentacji. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj nam je korzystając z formularza znajdującego się u dołu strony. Jeśli Twoje pytanie okaże się istotne i pomocne dla innych akcjonariuszy, odpowiedź umieścimy również na naszej stronie.

Najczęsciej zadawane pytania

Dlaczego powinienem przystąpić do Projektu jak najszybciej?

Odkładanie na później tej bardzo ważnej decyzji o możliwości odzyskania straconych na zamianie akcji pieniędzy, nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie przystępując do Projektu świadomie godzicie się 'ponowną' stratę Waszych pieniędzy.

Prosimy pamiętać, że zamieniając akcje w latach 2009 - 2010 straciliście pieniądze i należy starać się o odszkodowanie. Nie ma znaczenia czy o odszkodowanie stara się pracownik, inwestor czy nawet spadkobierca innego akcjonariusza.

Jednak szansę na odzyskanie pieniędzy ma jedynie osoba, która w swojej sprawie (ja zamieniłem - ja straciłem) uzyska prawomocny wyrok, np. w ramach naszego projektu.
Obecnie w Polsce tylko Wspólna Reprezentacja dba o interesy poszkodowanych na zamianie akcji akcjonariuszy i daje szansę na wywalczenie odszkodowania.

Nie pozwól na stratę swoich pieniędzy - Przyłącz się do nas i uzyskaj dla siebie odszkodowanie. W opinii prawników Wspólnej Reprezentacji podczas tej zamiany akcjonariusze zostali pozbawieni części majątku oddając akcję starych spółek (tzw. spółek konsolidowanych) na rzecz akcji spółek konsolidujących, które miały niższą wartość (PGE Energia, PGE Górnictwo i Energetyka, Tauron Polska Energia, Energa SA). Odszkodowanie stanowi wyrównanie strat poniesionych w czasie zamiany akcji.

Chcę odzyskać swoje pieniądze. Jakie dokumenty muszę mieć w chwili podpisywania umowy?

Ze względu na możliwość zażądania przez sąd przedstawienia oryginału umowy zamiany akcji (UZA) lub uwierzytelnionej kopii tego dokumentu, wraz z podpisaniem umowy na udział w Projekcie należy dostarczyć oryginał UZA lub poświadczoną notarialnie jego kopię.

W przypadku przesłania do nas oryginału UZA - nasz adwokat lub radca prawny uwierzytelni jego kopię, następnie oryginał dokumentu zostanie do Państwa odesłany.

W przypadku braku możliwości nadesłania oryginału – należy wykonać wierzytelną kopię w Kancelarii Notarialnej (koszt ok. 15 zł) a następnie dokument przesłać do nas.

Do umowy wpisujemy również numer rachunku bankowego, na który w przyszłości wypłacone zostanie odszkodowanie.

Kiedy otrzymam odszkodowanie?

Od momentu uruchomienia Projektu, jesteśmy przekonani o naszych racjach i wierzymy w powodzenie i wygranie przed sądem odszkodowania dla akcjonariuszy, którzy przystąpili do Projektu.

Ponadto, wiele autorytetów z dziedziny prawa i ekonomii, w tym szanowanych profesorów, wyraziło opinię, że zachowanie urzędników w Warszawie było bezdyskusyjnie niezgodne z prawem.

Szansa na odzyskanie pieniędzy wydaje się być bardzo duża, choć trzeba mieć na uwadze fakt, że to nie my, a niezawisły sąd orzeka wyrok.

Ostateczny termin wypłacenia odszkodowania będzie więc uzależniony od decyzji sądu – polskiego albo w Strasburgu. Cała sprawa może potrwać nawet kilka lat.

Warto jednak pamiętać, że wartość odszkodowania będzie oprocentowana – za każdy rok zwłoki od dnia wysłania do Ministerstwa Skarbu Państwa wezwania do zapłaty wartość odszkodowania będzie wzrastała o odsetki ustawowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów stawka wynosi 13%.

Czy można sprzedać akcje po podpisaniu umowy?

Otrzymanie odszkodowania jest zupełnie niezwiązane z posiadaniem akcji. Akcje można sprzedać albo trzymać przez kolejne lata, bez żadnego wpływu na możliwość wygrania przed sądem odszkodowania. 

Co wpływa na okres zawarcia umowy?

Umowa zawarta jest na okres 15 lat.
Postępowanie przeciwko Skarbowi Państwa z założenia jest długotrwałe. 3 lata to w naszej ocenie wystarczający okres na przeprowadzenie tego postępowania w kraju, jednak należy liczyć się również z koniecznością dochodzenia praw akcjonariuszy poza granicami Polski. Szacujemy, że proces potrwa od 3 do 7 lat.

Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie bardzo sprawnie i bez zbędnych opóźnień, proces może zakończyć się nawet po kilku miesiącach! 

Prosimy jednak pamiętać, że czas trwania postępowania nie ma wpływu na wysokość kosztów ponoszonych przez akcjonariusza, upływ czasu powoduje również naliczenie dodatkowych odsetek należnych akcjonariuszowi (naliczanych od momentu przesłania wezwania do zapłaty w imieniu akcjonariuszy, którzy dołączyli do WSPÓLNEJ REPREZENTACJI). 
Dodajmy, że odsetki ustawowe w 2013 roku wynoszą 13%, więc 3 razy więcej niż oprocentowanie lokaty w banku!

W jaki sposób akcjonariusz wybierający wariant pierwszy wpłaca opłatę kwartalną?

Raz na kwartał akcjonariusz otrzymuje fakturę VAT, na której jest kwota do zapłaty i numer rachunku bankowego do przelewu. Wpłaty można dokonać w banku lub na poczcie podając w tytule przelewu numer faktury.

Czy osoby, które otrzymały akcje w spadku, mogą ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie mogą ubiegać się wszyscy, którzy podpisali umowę zamiany akcji. Jeśli akcjonariusz otrzymał w spadku akcje podlegające następnie zamianie – może ubiegać się o odszkodowanie.

Jeśli akcjonariusz zamienił akcje przed śmiercią, a jego majątek przekazano, wówczas spadkobiercy mogą zgłosić się do projektu przedstawiając dokument świadczący o przyjęciu spadku.

Czy umowę mogą podpisać dawni współwłaściciele pakietu akcji np. współmałżonkowie, rodzic z dzieckiem? Czy umowa dotyczy wtedy całego pakietu czy tylko części akcji?

Odp. na pytanie 1: Stroną umowy muszą być w takim przypadku wszyscy współwłaściciele, osoby które podpisywały umowę zamiany akcji.

Odp. na pytanie 2: Wskazane jest aby umowa w zakresie ilości akcji odpowiadała ilości akcji uwidocznionej w umowie zamiany akcji.

Brak dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Projekcie - gdzie to znajdę w umowie?

W punkcie 4 Preambuly. Poniżej przedstawiamy zapis z umowy, potwierdzający brak dodatkowych kosztów:

"Po podpisaniu umowy Akcjonariusz nie będzie ponosił absolutnie żadnych kosztów do czasu pozytywnego zakończenia tej sprawy i uzyskania odszkodowania. Wynagrodzenie Socrates Investment SA zostanie pobrane z odzyskanego odszkodowania zgodnie z warunkami określonymi w umowie. W przypadku nie uzyskania odszkodowania przez Socrates Investment SA – Akcjonariusz nie będzie obciążony kosztami sądowymi, adwokackimi lub innymi kosztami w związku z zawartą umową." 

Czy po śmierci akcjonariusza pieniądze z odszkodowania mogą być dziedziczone?

Nie ma najmniejszych wątpliwości – w wypadku śmierci akcjonariusza pieniądze odziedziczą najbliżsi, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego w części o nabywaniu majątku. 

Dlaczego osoby, które nie dołączą do Projektu NIE OTRZYMAJĄ odszkodowanie?

Odszkodowanie otrzymają TYLKO i WYŁĄCZNIE osoby, które uzyskają wyrok w swojej sprawie. Mogą to zrobić w ramach projektu Wspólna Reprezentacja lub samodzielnie wynająć prawników i próbować walczyć w sądzie. Zachęcamy również do zapoznania się z opinią prawną w tym temacie dostępną w dziale Do pobrania. Bezpośredni link TUTAJ.

Akcjonariusze, którzy nie będą walczyli w sądzie i pozostaną bierni, nie otrzymają żadnego odszkodowania.

 

Jaka będzie forma zapłaty w drugim wariancie? Czy do kwoty odszkodowania doliczony będzie VAT?

Niezależnie od wybieranego wariantu do opłaty doliczony zostanie podatek VAT w aktualnie obwiązującej wysokości. W roku 2013 podatek VAT wynosi 23%.

Jakie jest doświadczenie Wspólnej Reprezentacji w podobnych sprawach?

Mamy bardzo duże doświadczenie. Zajmujemy się ochroną praw drobnych akcjonariuszy od wielu lat. Pełna lista naszych sukcesów dostępna jest pod LINKIEM

Czy w momencie uzyskania korzystnego wyroku sądu poszkodowani odzyskają akcje, czy gotówkę?

Poszkodowani akcjonariusze otrzymają gotówkę, która będzie stanowiła równowartość utraconych wcześniej akcji plus odsetki.

Skąd mam wziąć dane potrzebne do wypełnienia umowy uczestnictwa w Projekcie?

Większość danych należy przepisać z umowy zamiany akcji. Jeśli od dnia podpisania umowy zamiany akcji zmieniły się dane osobowe (np. adres lub nazwisko) – do umowy należy wpisać dane aktualne.

Uzyskanie odszkodowania a zwolnienie z podatku dochodowego

Zapraszamy do zapoznania się z opinią dotyczącą obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania, dostępną pod LINKIEM. Fragment poniżej:

(...)analiza treści pozwów daje podstawy do stwierdzenia, iż odszkodowania uzyskane przez klientów Socrates Investment S.A. z tytułu niewłaściwego wykonania przez Skarb Państwa zamiany akcji korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zastrzeżenie poniżej), pod warunkiem, iż pozostaną bez związku z działalnością gospodarczą klienta (akcjonariusza) (...)

Jak mogę bezpłatnie zamówić wydawaną przez Państwa Gazetę Szansa?

Wystarczy skontaktowac się z nami lub wypełnić formularz znajdujący się pod każdym numerem Szansy. Wszystkie wydania Szansy dostępne są pod tym LINKIEM 
Miłej lektury.