Aktualności

27 Lis

DRUGI POZEW O ODSETKI

Data: 27/11/2017

Dnia 20 października 2017 odbyła się rozprawa apelacyjna, która zakończyła się pozytywnym dla Państwa wyrokiem. PGE wniosło jednak skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku, co w praktyce oznacza, że wypłata środków na Państwa rzecz może zostać opóźniona do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy. Może to potrwać około 1 roku.


 Data: 4/05/2017

Dnia 20 kwietnia 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi od przegranej sprawy w Sądzie Okręgowym o odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej. 


 Data: 6/02/2017

6 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na rzecz Socrates kwotę odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy wraz z dalszymi odsetkami dla osób objętych drugim pozwem. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, PGE ma prawo do wniesienia apelacji.