Ponad 20 000 osób w Projekcie!

Już ponad 20 000 osób zaufało nam i przyłączyło się do inicjatywy Wspólna Reprezentacja, która w ich imieniu stara się odzyskać należne im pieniądze, niesłusznie zabrane w wyniku zmian na rynku elektroenergetycznym.

Dopóki nie powstała Wspólna Reprezentacja, większość z tych osób nie wiedziała, że ktoś wprowadził je w błąd i ma szansę na odszkodowanie. Dzisiaj, chociaż nadal duża grupa poszkodowanych pozostaje bierna, to 20 043 osoby zdecydowały. że "tego nie można tak zostawić" i przyłączyła się do wspólnej walki o odzyskanie straconych pieniędzy.

 

Dziękujemy za wspólną walkę wszystkim uczestnikom Projektu. Jednocześnie zachęcamy tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się dołączyć do Wspólnej Reprezentacji, do przystąpienia i wspólnej walki o stracone pieniądze. Pamiętajcie, to Wy straciliście pieniądze, a siedząc biernie, nie pomożecie sobie ich odzyskać.

Oprócz pojedynczych osób do naszej inicjatywy włączyły się 32 Związki Zawodowe z całej Polski. Chociaż ostatnio ich rola w dążeniu do przestrzegania praw pracowników jest umniejszana, nie wolno zapominać o ich znaczeniu i funkcji jaką pełnią w społeczeństwie.

W statucie niemal każdego związku zawodowego możemy znaleźć słowa „…prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych…”.

Te wszystkie cele są zbieżne z tym, o co walczy Wspólna Reprezentacja! Zachęcamy wszystkich by popierali nasze działania i przyłączali się do inicjatywy!