Aktualności

13 Sty

Dywidenda z PZU

Szanowni Państwo, życząc samych sukcesów w Nowym Roku, pozwoliliśmy sobie podsumować aktywność Sądu w sprawie przeciwko PZU w 2022 roku i tak:
- odbyły się 4 rozprawy
- sąd wysłał 31 różnych pism, wydał 3 zarządzania oraz 1 postanowienie
- do sądu wpłynęło 20 różnych pism
Wielu z Państwa może wydawać się, że w sprawie nic się nie dzieje, jednak jak widać „zakulisowo” pracy jest naprawdę sporo i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej wyroku.

więcej >

13 Sty

sprawa wobec Skarbu Państwa

09.01.2023 Zgodnie z wyznaczonym nam terminem odnieśliśmy się do stanowiska Rządu RP wskazując, że zgodnie z przebiegiem negocjacji pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP, zapisy ustawy miały gwarantować zamianę akcji w oparciu o taką samą wartość jaką uzyskał Skarb Państwa podczas przenoszenia własności swoich akcji. Dokładnie takie stanowisko zajmował Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto nie można mówić o dobrowolności zamiany akcji w sytuacji, gdy pracownicy/akcjonariusze zostali zupełnie pozbawieni informacji o wartości zamienianych akcji. Sytuacja, do której doszło w wyniku zawarcia umów zamiany akcji spowodowała, że Skarb Państwa uzyskał niczym nieuprawniony zysk kosztem pracowników/akcjonariuszy. Pomimo naszego przekonania o słuszności stawianych zarzutów, pragniemy podkreślić, że postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest bardzo trudne z tego względu, że Trybunał bardzo niechętnie ingeruje w wyroki wydane na poziomie krajowym. Trzymajcie jednak za nas kciuki.

więcej >

08 Sty

Sprawa wobec PGE

01.01.2023r. Szanowni Państwo, życząc samych sukcesów w Nowym Roku, pozwoliliśmy sobie podsumować aktywność Sądu w sprawie przeciwko PGE w 2022 roku.
Sąd stara się prowadzić tą sprawę dość intensywnie, gdyż tylko w 2022 roku, choć odbyła się tylko jedna rozprawa to odnotowano w systemie 169 czynności z czego Sąd wydał 2 postanowienia, 26 zarządzeń, wysłał 77 różnych pism, PGE wysłało 10 pism do nas i sądu, PwC 9, a my skierowaliśmy 12 pism do sądu i stron postępowania, natomiast biegli skierowali do sądu 25 pism.
Wielu z Państwa może się wydawać, że nic się nie dzieje, jednak jak widać „zakulisowo” pracy jest naprawdę sporo.
Mamy szczerą nadzieję, że powoli zbliżamy się do końca procesu sądowego.

więcej >

30 Sie

Komunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd spółki Wspólna Reprezentacja informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 K.S.H. w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wspólna Reprezentacja jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski BDM SA („BDM”). Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach w dni robocze w godzinach 9 – 16 celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi i jest bez opłat ze strony akcjonariusza. Każdy akcjonariusz powinien złożyć również wypełniony wzór Oświadczenia Akcjonariusza w celu przekazania BDM informacji ułatwiających kontakt BDM z Akcjonariuszem.

Do pobrania:

Oświadczenie Akcjonariusza .  

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez BDM SA .  

Tabela opłat i prowizji BDM SA .  

31 Mar

Zawieszenie działalnościu Biura w Bełchatowie

Z dniem 1 kwietnia 2020r. do odwołania zawieszamy działalność Punktu Obsługi Klienta w Bełchatowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem w Katowicach.