Aktualności

04 Cze

sprawa wobec PGE

Zgodnie z informacją z Sądu akta sprawy zostały wysłane w pierwszej kolejności do biegłego Pawła Kolmana tak, więc wyznaczony przez Sąd trzymiesięczny okres na przygotowanie opinii w sprawie rozpocznie swój bieg z początkiem czerwca. Należy jednak mieć na uwadze, że powołani biegli są z dwóch różnych miejscowości i biegły Dawid Szutowski otrzyma akta w terminie późniejszym.


Postanowieniem sądu z dnia 19.04.2019r, wyznaczono do wydania łącznej opinii dr Dawida Szutowskiego i mgr Pawła Kolmana wyznaczając im 3 miesięczny termin na sporządzenie opinii. Termin należy liczyć od dnia, kiedy sąd dostarczy biegłym akta sprawy.

więcej >

09 Maj

WAŻNE - ANEKSY DO PODPISU

Akcjonariusze, którzy zawarli ze Spółką Socrates Investment SA oraz Wspólną Reprezentacją SA umowy na odzyskanie odszkodowania za nieprawidłową zamianę akcji od Skarbu Państwa oraz PGE SA - proszeni są o kontakt z nami w celu podpisania aneksów do umów. Biuro Katowice tel 32 352 06 90, kom 533 011 492 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub biuro w Bełchatowie kom 533 011 591.

Aneksy nie zmieniają warunków finansowych umów oraz nie łączą się z żadnymi opłatami. Są jednak konieczne w związku z toczonymi postępowaniami.

Akcjonariusze, którzy w tym roku byli rozliczani z Projektu Odsetki od Dywidendy- podpisali już w/w aneksy.

Wzór aneksu dostępny w biurach spółki lub drogą mailową

14 Mar

DRUGI POZEW O ODSETKI

Data: 14.03.2019

27 lutego 2019 Sąd Najwyższy oddalił Skargę Kasacyjną wniesioną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zasądzający odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy przez spółki z grupy PGE.

Do osób, które zawarły umowę z Socrates w powyższej sprawie zostanie skierowany list z informacją na temat terminu wypłaty środków. W chwili obecnej część środków jest zabezpieczona w depozycie sądowym w związku z wniesioną przez PGE GiEK S.A. sprawą o pozbawienie prawomocności tytułu wykonawczego uzyskanego przez Socrates Investment. Powyższe postępowanie opóźni wypłatę części środków.

Odsetki od nieterminowej wypłaty otrzymają TYLKO osoby, w imieniu, których złożono pozew.

więcej >

09 Paź

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie przyjął skargi spółki do rozpoznania wskazując między innymi, iż to bezpośrednio poszkodowany może jedynie taką skargę złożyć. Zakładamy, że będziemy mieli możliwość złożenia kolejnej skargi w przypadku negatywnego zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Ze względu na brak zrozumienia ze strony Sądów krajowych w odniesieniu do problemu wyrównania szkody wynikającej z nieekwiwalentnej zamiany akcji, jaka odbyła się na podstawie ustawy konsolidacyjnej, zdecydowaliśmy się na skierowanie pierwszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zgodnie z Konwencją Praw Człowieka oraz zapisami protokołów dodatkowych, Polska zobowiązała się do zapewnienia obywatelom spokojnego korzystania z mienia oraz do powstrzymywania się od wydawania ustaw ingerujących w prawo własności. W naszej opinii konsolidacja sektora energetycznego przeprowadzona na bazie ustawy zakładającej nie ekwiwalentność zamiany akcji na korzyść Skarbu Państwa odbyła się z naruszeniem praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Czas rozpoznania Skargi może wynieść kilka lat.
Przypominamy, że równolegle czekamy na pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, który powinien pojawić się pod koniec bieżącego roku oraz na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny naszej Skargi Konstytucyjnej.

20 Kwi

sprawa wobec Skarbu Państwa

28.02.2018 Złożyliśmy wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 7/17. Prokuratoria Generalna reprezentująca Skarb Państwa wniosła o oddalenie naszego wniosku.


W sprawie przeciwko Skarbowi Państwa cały czas oczekujemy na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przyjęciu Skargi do rozpoznania i przedstawieniu jej Rządowi Polskiemu. Można się spodziewać, że taka decyzja zapadnie do końca 2017 roku.


Rozprawa prowadzona w imieniu jednego akcjonariusza przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Najwyższym została przegrana. Niestety możemy spodziewać się, że kolejne powództwa dotyczące pierwszej niekorzystnej zamiany akcji, również będą oddalone. Zakończenie procesów przed polskimi sądami pozwala nam na złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po 5 lata walki o sprawiedliwość bardzo chcielibyśmy wierzyć w niezawisłość sądów i liczymy, że inny skład sędziowski dogłębnie przeanalizuje stan faktyczny i dostrzeże, że w trakcie uchwalania ustawy wolą Sejmu (wynikającą z przebiegu prac w sejmie) było umożliwienie akcjonariuszom zamiany akcji na uczciwych zasadach, a w trakcie procesu zamiany pracownicy/akcjonariusze byli wprowadzani w błąd przez urzędników państwowych, którzy zachęcali ich do niekorzystnej dla nich operacji zamiany akcji celem uzyskania dodatkowego dochodu przez Skarb Państwa.  

Zakończenie sprawy przed Sądem Najwyższym oznacza, że wcześniej skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego zostanie odwieszona. Wierzymy, że tym razem Trybunał Konstytucyjny nie umorzy postępowania tylko zajmie stanowisko po dogłębnej analizie przepisów prawa i ich skutków w stosunku do zwykłego obywatela.