Aktualności

28 Lis

Dywidenda z PZU

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 6 listopada 2019 roku Sędzia przesłuchał świadka Pana Andrzeja Klesyka oraz wyznaczył termin następnej rozprawy na kwiecień 2020, podczas której dokona przesłuchania kolejnego świadka.


Ze względu na kolizję terminów po stronie prawników doszło za naszą zgodą do zmiany terminu posiedzenia sądu na dzień 6 listopada 2019r.


Po długim okresie weryfikacji umów i wymiany pism procesowych na dzień 16 października 2019 r zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie sądu w sprawie niewypłaconej dywidendy PZU SA, na którym zostanie pzresłuchany pierwszy świadek w osobie byłego Prezesa Zarządu PZU SA.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014r. zamknęliśmy listę akcjonariuszy, w których imieniu będziemy składali pierwszy pozew przeciwko PZU o odszkodowanie za nie wypłaconą dywidendę za rok 2006.

UWAGA - termin kolejnego pozwu nie jest jeszcze znany, jednak nadal mogą Państwa przystępować do projektu i podpisywać z nami umowę. 

Sugerujemy jednak jak najszybsze podjęcie decyzji i przyłączenie się do wspólnej walki o odszkodowanie za niewypłaconą dywidendę z PZU. Szczegóły projektu TUTAJ.