Aktualności

30 Lip

Dywidenda z PZU

Ze względu na kolizję terminów po stronie prawników doszło za naszą zgodą do zmiany terminu posiedzenia sądu na dzień 6 listopada 2019r.


Po długim okresie weryfikacji umów i wymiany pism procesowych na dzień 16 października 2019 r zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie sądu w sprawie niewypłaconej dywidendy PZU SA, na którym zostanie pzresłuchany pierwszy świadek w osobie byłego Prezesa Zarządu PZU SA.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014r. zamknęliśmy listę akcjonariuszy, w których imieniu będziemy składali pierwszy pozew przeciwko PZU o odszkodowanie za nie wypłaconą dywidendę za rok 2006.

UWAGA - termin kolejnego pozwu nie jest jeszcze znany, jednak nadal mogą Państwa przystępować do projektu i podpisywać z nami umowę. 

Sugerujemy jednak jak najszybsze podjęcie decyzji i przyłączenie się do wspólnej walki o odszkodowanie za niewypłaconą dywidendę z PZU. Szczegóły projektu TUTAJ.