Kolejny Związek Zawodowy dołączył do Wspólnej Reprezentacji

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Lublin działający na rzecz pracowników LUBZELu popiera nasze działania.

To już 36 Związek Zawodowy, który jest z nami. Dziękujemy!