Wygraliśmy kolejną sprawę przeciwko PGE GiEK

12.03.2014r. wygraliśmy w sądzie z PGE GiEK sprawę o odsetki od dywidendy!

W jednym z prowadzonych przez nas postępowań sądowych, sąd przyznał odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy.

Wygrana dotyczy 1671 osób, które jako pierwsze zdecydowały się na współpracę z nami. Łączna kwota ich roszczeń to 8 538 718 złotych. Wyrok nie jest prawomocny. 

Gratulujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do nas w tej sprawie!

Co ważne, jeśli dywidendę dzięki naszym działaniom otrzymali wszyscy akcjonariusze, to teraz odsetki otrzymają wyłącznie Ci, którzy przystąpili do Wspólnej Reprezentacji i w których imieniu złożyliśmy sprawę w sądzie. Sprawy pozostałych osób przedawniły się i te osoby nie mają już możliwości otrzymania odsetek. 

Dlatego po raz kolejny zachęcamy do dołączenia do nas w innych projektach wszystkich wątpiących. Jak pokazuje historia, naprawdę warto!

Poniżej prezentujemy krótką historię naszej walki o dywidendę za rok 2009 w spółkach PGE GiEK:

W roku 2010 PGE SA jako akcjonariusz większościowy próbowała pozbawić akcjonariuszy mniejszościowych spółek parterowych – pracowników kopalń i elektrowni oraz inwestorów, możliwości udziału w dywidendzie za rok 2009. Sprzeciwiliśmy się temu.
Zaangażowaliśmy swoje zasoby finansowe i osobowe i złożyliśmy pozwy w sądach w celu unieważnienia tych decyzji. W wyniku czego w latach w 2010 – 2013 przeprowadziliśmy przeciw PGE GiEK SA postępowania sądowe, które zakończyły się naszym pełnym sukcesem. Sądy przyznały nam rację a akcjonariusze mniejszościowi odzyskali prawa do dywidendy.

Dzięki nam akcjonariusze Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów, Elektrowni Opole, KWB Turów i ZEDO mimo, że zamienili swoje akcje na PGE GiE SA otrzymali dywidendę za 2009 rok na łączną kwotę 200 milionów złotych. Co więcej, sprawa oparła się o Sąd Najwyższy więc PGE GiEK SA nie będzie również mogła w przyszłości domagać się zwrotu wypłaconej dywidendy. Wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego są ostateczne i nie podlegają ponownemu zaskarżeniu.

Jako, że akcjonariusze Elektrowni Bełchatów i kilku innych spółek z dawnej Grupy BOT otrzymali swoją dywidendę za 2009 rok z dużym opóźnieniem (w Elektrowni Bełchatów opóźnienie przekroczyło 470 dni od pierwotnego terminu 30 sierpnia 2010 roku.), wnieśliśmy sprawę do sądu o odsetki od dywidendy. Dzisiaj możemy pochwalić się wygraną w tej sprawie.