Złożyliśmy pozew przeciwko PGE SA na kwotę 493 mln zł!

12 listopada 2014r. złożyliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie w imieniu 12 239 pozew przeciwko PGE SA.  

Wobec braku ze strony PGE SA odpowiedzi na dostarczane przez nas w przeciągu ostatnich 17 miesięcy dokumenty wzywające do zapłaty odszkodowania, podjęliśmy decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Działamy w imieniu pond 12 tysięcy byłych akcjonariuszy PGE GiE SA, których akcje bez ich udziału zostały zamienione ze stratą na walory PGE SA.

Spór z PGE SA dotyczy procesu przejęcia spółki PGE GiE SA, podczas którego w naszej opinii zaniżono wartość akcji należących do ponad 20 tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych. W tej sprawie reprezentujemy ponad połowę wszystkich poszkodowanych.

Więcej na temat złożonego pozwu przeczytacie Państwo TUTAJ.