24.02.2021 – planowana na dzisiaj rozprawa w sprawie prowadzonej przez Wspólna Reprezentacja S.A. przeciwko PZU S.A. została odwołana ze względu na zaprzestanie orzekania w Sądzie Okręgowym przez sędziego referenta, który prowadził dotychczas sprawę. W chwili obecnej oczekujemy na wyznaczenie nowego sędziego, który będzie kontynuował postępowanie.


30 września 2020 roku odbyła się rozprawa wobec PZU, na której stawili się pełnomocnicy stron oraz świadek Pan Michał Nastula (były prezes Eureko Polska sp. z o.o., akcjonariusz PZU). Świadek zeznał, iż brał udział w sporze pomiędzy Eureko a Skarbem Państwa. Uczestniczył również w spotkaniach, które odbywały się w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zwrócił uwagę na to, że ówczesny wówczas Minister Pan Paweł Szałamacha oficjalnie wypowiadał się, iż uniemożliwi Eureko, ze względu na toczący się spór, otrzymanie dywidendy z akcji PZU. Do 2007 roku Spółka PZU wypłacała dywidendy a wypłata mega dywidendy była elementem rozstrzygnięcia sporu, podobnie jak wypłata dywidendy z akcji należących do Skarbu Państwa. Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 24 lutego 2021r, na której swoje stanowisko przedstawi Pan Paweł Szałamacha.Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 6 listopada 2019 roku Sędzia przesłuchał świadka Pana Andrzeja Klesyka oraz wyznaczył termin następnej rozprawy na kwiecień 2020, podczas której dokona przesłuchania kolejnego świadka.Ze względu na kolizję terminów po stronie prawników doszło za naszą zgodą do zmiany terminu posiedzenia sądu na dzień 6 listopada 2019r.


Po długim okresie weryfikacji umów i wymiany pism procesowych na dzień 16 października 2019 r zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie sądu w sprawie niewypłaconej dywidendy PZU SA, na którym zostanie pzresłuchany pierwszy świadek w osobie byłego Prezesa Zarządu PZU SA.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014r. zamknęliśmy listę akcjonariuszy, w których imieniu będziemy składali pierwszy pozew przeciwko PZU o odszkodowanie za nie wypłaconą dywidendę za rok 2006.

UWAGA - termin kolejnego pozwu nie jest jeszcze znany, jednak nadal mogą Państwa przystępować do projektu i podpisywać z nami umowę. 

Sugerujemy jednak jak najszybsze podjęcie decyzji i przyłączenie się do wspólnej walki o odszkodowanie za niewypłaconą dywidendę z PZU. Szczegóły projektu TUTAJ.