Trybunał rozpatrzył naszą sprawę!

12 marca 2015 r. po prawie 2-letnim oczekiwaniu na rozpatrzenie sprawy skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczącej zgodności z konstytucyjną przepisów Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008r. oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie stwierdzając, że Sąd może samodzielnie dokonać interpretacji przepisów w zgodzie z Konstytucją.

013012 940

W obszernym uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepisy na które powoływał się do tej pory Minister Skarbu Państwa nie mogą stanowić podstawy zastosowania mechanizmu jednostronnej redukcji i tym samym dotychczasowe twierdzenia Ministra zostają wykluczone z obrotu prawnego.

W związki ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wszystkie zawieszone dotychczas postępowania zostaną ponownie skierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, które zgodnie ze swoimi kompetencjami winny ocenić skutki bezprawnego działania Ministra Skarbu Państwa i ustalić wysokość odszkodowań dla akcjonariuszy z tytułu nieprawidłowej zamiany akcji.

Ze względu, iż część prowadzonych przez nas postępowań sądowych jest obecnie w zaawansowanym etapie, spodziewamy się pierwszych wyroków jeszcze przed końcem tego roku. Będą to wyroki pierwszej instancji i przy ich powieleniu powinna pojawić się tzw. jednolita linia orzecznictwa przyspieszająca zakończenie procesów w pozostałych pozwach oraz nowych, które Wspólna Reprezentacja w imieniu poszkodowanych akcjonariuszy zamierza złożyć w najbliższych miesiącach.

W naszej ocenie najbardziej realny scenariusz otrzymania pierwszych odszkodowań to okres 18 do 24 miesięcy.

Wszystkich, którzy do tej pory nie podjęli decyzji o przyłączeniu się do naszego projektu zachęcamy do podpisania umów. Odszkodowanie od Skarbu Państwa nie przedawniło się jeszcze i wspólnie możemy je odzyskać.

Komunikat w sprawie dostępny TUTAJ

Pełne uzasadnienie jakie wydał Trybunał Konstytucyjny dostępne jest na stronie:  http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=P%2016/13