Co nowego w naszych sprawach

Jak pisaliśmy we wcześniejszych komunikatach z dwóch pierwszych orzeczeń w sprawach prowadzonych w imieniu pojedynczych akcjonariuszy z maja oraz czerwca bieżącego roku, wynika, że sądy uzasadniają swoje decyzje odmienne niż Trybunał Konstytucyjny, Sejm, Biuro Analiz Sejmowych czy też Prokurator Generalny.

Uzasadnienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakłada, że nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia zamiany akcji w taki sposób, aby akcjonariusze otrzymali równowartość swoich akcji. Sąd Apelacyjny stwierdził również, że akcjonariusze w pełni świadomie akceptowali krzywdzące warunki zamiany akcji.

Z takim stanowiskiem sądu nie zgadzamy się, dlatego też 21 listopada br. złożyliśmy Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego tym bardziej, że Sąd Apelacyjny w swoich rozważaniach pominął najważniejszy dla akcjonariuszy artykuł 8 Ustawy, który dosłownie nakazuje Ministrowi Skarbu Państwa uwzględnienie wartości akcji w przygotowywanych umowach zamiany akcji.

Ze względu na fakt, iż Sąd Apelacyjny zinterpretował przepisy odmiennie niż Trybunał Konstytucyjny równocześnie trwają prace nad Skargą Konstytucyjną, która zostanie wysłana do Trybunału Konstytucyjnego do 21 grudnia 2015 r.

W sprawie przeciwko PGE SA w ramach odpowiedzi na pozew po 5 latach walki uzyskaliśmy dostęp do wycen wykonanych na okoliczność połączenia oraz wewnętrznych dokumentów spółek (Elektrowni, Kopalni) dotyczących oceny wartości majątku dokonywanej przez Zarządy spółek. Zgromadzony materiał jednoznacznie wskazuje, że doszło do celowego zaniżenia wartości wszystkich Elektrowni poprzez stosowanie nierynkowych cen energii w obrocie pomiędzy spółkami a PGE co spowodowało zaniżenie wartości parytetu wymiany akcji na niekorzyść pracowników, którzy byli akcjonariuszami spółki PGE GiE SA. Dodatkowym źródłem szkody jest przyjęcie przez PGE SA założenia, że  akcje spółki PGE GiE SA będące własnością PGE SA mają wyższą wartość aniżeli akcje należące do akcjonariuszy mniejszościach. W odpowiedzi na pozew PGE SA wskazało firmę doradczą PwC Polska sp. z o.o. jako odpowiedzialną za sporządzenie wycen, które w naszej ocenie są krzywdzące dla akcjonariuszy. Czekamy na ostateczne stanowisko PGE SA w procesie. Pierwsza rozprawa spodziewana jest w pierwszym kwartale 2016 r.