WAŻNY KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY GRUPY BOT

Dotyczy osób, które podpisały z nami umowę tzw. Wspólna Reprezentacja 2 dotyczącą drugiej zamiany akcji  - tej automatycznej (zamiana akcji PGE GiE S.A. na akcje PGE S.A. w wyniku połączenia spółek).

W toku postępowania sądowego w sprawie przeciwko PGE SA uzyskaliśmy dostęp do materiałów, które potwierdzają, iż doszło do celowego zaniżenia wartości posiadanych przez Państwa akcji przed połączeniem.

W ramach odpowiedzi na pozew, PGE Polska Grupa Energetyczna SA wskazało PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA a tym samym również za szkodę powstałą w wyniku zaniżenia wartości PGE GiE SA.

W takiej sytuacji, aby maksymalnie zabezpieczyć Państwa interesy, należy podjąć czynności zmierzające do przerwania biegu przedawnienia roszczeń wobec PwC Polska sp. z o.o. na wypadek gdyby sąd uznał, że odpowiedzialność ponosi PwC Polska sp. z o.o.

W związku z tym, iż pozew przeciwko PGE był do tej pory w całości finansowany przez nas, a na dzień dzisiejszy nie możemy przeznaczyć kolejnych środków na opłacenie czynności zmierzających do przerwania biegu przedawnienia przygotowaliśmy dla Państwa propozycję.

Nie czekaj. Zadzwoń do nas i dokonaj niezbędnych formalności.