Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie przyjął skargi spółki do rozpoznania wskazując między innymi, iż to bezpośrednio poszkodowany może jedynie taką skargę złożyć. Zakładamy, że będziemy mieli możliwość złożenia kolejnej skargi w przypadku negatywnego zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Ze względu na brak zrozumienia ze strony Sądów krajowych w odniesieniu do problemu wyrównania szkody wynikającej z nieekwiwalentnej zamiany akcji, jaka odbyła się na podstawie ustawy konsolidacyjnej, zdecydowaliśmy się na skierowanie pierwszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zgodnie z Konwencją Praw Człowieka oraz zapisami protokołów dodatkowych, Polska zobowiązała się do zapewnienia obywatelom spokojnego korzystania z mienia oraz do powstrzymywania się od wydawania ustaw ingerujących w prawo własności. W naszej opinii konsolidacja sektora energetycznego przeprowadzona na bazie ustawy zakładającej nie ekwiwalentność zamiany akcji na korzyść Skarbu Państwa odbyła się z naruszeniem praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Czas rozpoznania Skargi może wynieść kilka lat.
Przypominamy, że równolegle czekamy na pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, który powinien pojawić się pod koniec bieżącego roku oraz na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny naszej Skargi Konstytucyjnej.