DRUGI POZEW O ODSETKI

Data: 14.03.2019

27 lutego 2019 Sąd Najwyższy oddalił Skargę Kasacyjną wniesioną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zasądzający odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy przez spółki z grupy PGE.

Do osób, które zawarły umowę z Socrates w powyższej sprawie zostanie skierowany list z informacją na temat terminu wypłaty środków. W chwili obecnej część środków jest zabezpieczona w depozycie sądowym w związku z wniesioną przez PGE GiEK S.A. sprawą o pozbawienie prawomocności tytułu wykonawczego uzyskanego przez Socrates Investment. Powyższe postępowanie opóźni wypłatę części środków.

Odsetki od nieterminowej wypłaty otrzymają TYLKO osoby, w imieniu, których złożono pozew.


Data: 07/01/2019

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy kasacyjnej na 27 lutego 2019r. Wszystkie do tej pory sprawy zostały wygrane.


Data: 21/05/2018

Dnia 18 maja 2018r Sąd Najwyższy zdecydował o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpatrzenia. Z informacji telefonicznej uzyskanej w sądzie wynika, że najwcześniej w IV kwartale 2018 możemy spodziewać się wyznaczeniu terminu rozprawy.


Data: 20/04/2018

Sąd Najwyższy wyznaczył na 18.05.2018 termin posiedzenia niejawnego, na którym zapadnie decyzja o przyjęciu skargi kasacyjnej wniesionej przez PGE GiEK S.A. do rozpoznania lub o odmowie jej rozpatrzenia.


Data: 27/11/2017

Dnia 20 października 2017 odbyła się rozprawa apelacyjna, która zakończyła się pozytywnym dla Państwa wyrokiem. PGE wniosło jednak skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku, co w praktyce oznacza, że wypłata środków na Państwa rzecz może zostać opóźniona do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy. Może to potrwać około 1 roku.


 Data: 4/05/2017

Dnia 20 kwietnia 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi od przegranej sprawy w Sądzie Okręgowym o odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej. 


 Data: 6/02/2017

6 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na rzecz Socrates kwotę odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy wraz z dalszymi odsetkami dla osób objętych drugim pozwem. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, PGE ma prawo do wniesienia apelacji.