Pozew o odsetki od dywidendy – 15 maja 2013r

Dziś wystąpiliśmy o odsetki karne z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy. W wyniku próby przegłosowania niezgodnej z przepisami prawa uchwały dotyczącej ustalenia dnia prawa do dywidendy spółka nie spełniła świadczenia w postaci wypłaty w terminie przewidzianym w uchwale. Doprowadziło to do powstania roszczenia o wypłatę odsetek karnych za okres nawet 16 miesięcy!