Jeszcze jeden Związek Zawodowy z KWB Turów jest z nami!

Od dzisiaj popiera nas KM NSZZ Solidarność '80 KWB Turów. Dziękujemy za poparcie !

 

"Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 KWB Turów w dniu 09.11.2012r podjęła decyzję o wspólnym działaniu związku w projekcie akcjonariuszy spółek energetycznych."