Forum akcjonariuszy

Krzysztof, Gomunice

17.01.2014

Czy po otrzymaniu odszkodowania osoba będąca na rencie będzie musiała odprowadzić podatek od kwoty, którą otrzyma po sprawie i czy będzie zwolniona z tego obowiązku.

Nasza odpowiedź

W artykule „Odszkodowanie bez podatku” opublikowanym w Szansie nr 5/2013 licencjonowany doradca podatkowy i radca prawny analizuje kwestię podatku dochodowego. (…) Analiza treści pozwów daje podstawy do stwierdzenia, iż odszkodowania uzyskane przez klientów (…) korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
http://wspolnareprezentacja.pl/o-nas/gazeta-szansa

Nie ma znaczenia czy osoba jest na rencie, emeryturze czy też nadal pozostaje w stosunku pracy.

< powrót do forum