Forum akcjonariuszy

witold, łódź

21.01.2015

proszę o aktualne informacje o postępie w sprawie akcji. POZDRAWIAM. Witold

Nasza odpowiedź

Panie Witoldzie, obecnie czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w jak to Pan ujał "sprawie akcji". Mając jednak w ręku dobrą opinię Prokuratora Generalnego i Sejmu RP, jesteśmy dobrej myśli i spokojnie czekamy na bieg wydarzeń. Ale prosimy pamiętać, że sam wyrok, nie oznacza automatycznej wypłaty odszkodowania.

Stanowisko Trybunału jest bardzo istotne, ponieważ jego orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą. To w praktyce oznacza, że po jego wyroku sąd nie powinien odmówić wypłaty odszkodowań w prowadzonych postępowaniach. Jednakże analizując bieg trwającego procesu, należy spodziewać się, że czas od wydania wyroku przez Trybunał do momentu zakończenia spraw sądowych i uzyskania odszkodowań powinien zamknąć się w 12 - 18 miesiącach.

< powrót do forum