Wspólna Reprezentacja

Forum akcjonariuszy

Piotr, Zgorzelec

28.05.2013

A co w przypadku, gdy ja przyłącze się do projektu, a kolega nie. Zapadnie wyrok sądu prawomocny i wyrok będzie obowiązujący dla obu, czy tak?

Nasza odpowiedź

Pan otrzyma odszkodowanie a kolega nie. Wg opinii niezależnych prawników, odszkodowanie otrzyma tylko i wyłącznie osoba, która będzie wymieniona w pozwie. Opinia radcy prawnego z Bełchatowa, Pani Ewy Kisielewicz, dostępna jest w najnowszym numerze Szansy. Fragment:”(…) Wyrok wydany w sprawie o odszkodowanie za zaniżoną ilość akcji wiąże jedynie w konkretnej sprawie. Takie stanowisko wynika wprost z treści art. 366 k.p.c., zgodnie z którym wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Oznacza to, iż nie ma w takim przypadku automatyzmu, tak jak to miało miejsce w przypadku dywidendy za 2009 rok. Każdy akcjonariusz musi wystąpić indywidualnie z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa, zanim dojdzie do przedawnienia roszczenia.”

Artur, Bełchatów

05.05.2013

Co w sprawie odsetek od zaległej dywidendy w ELB?

Nasza odpowiedź

Wyroki Sądów Najwyższych w sprawach dywidend z Elektrowni Bełchatów a także z ZEDO, Elektrowni Turów oraz KWB Turów jednoznacznie potwierdziły bezprawność działań akcjonariuszy większościowych przy ustaleniu sposobu podziału dywidendy. Po przeprowadzeniu analiz prawnych doszliśmy do wniosku, że opóźnienie w wypłacie dywidendy za 2009 rok mogło być niezgodne z prawem. Na dziś reprezentujemy ponad 1600 akcjonariuszy Elektrowni Bełchatów, którzy wspólnie z nami zamierzają starać się w sądzie o odszkodowanie – pozew jest już gotowy. W ostatnich tygodniach ofertą zainteresowali się również akcjonariusze Kopalni i Elektrowni Turów. Tradycyjnie już nasza oferta współpracy nie naraża klientów na ryzyko finansowe - pokrywamy wszystkie koszty procesu. W przypadku przegrania sprawy sądowej akcjonariusz nie ponosi żadnych kosztów.

zeglarz(...), radomsko

22.04.2013

Mamy ktorys tam wiek a taka firma nia posiada kontaktu meilowego o co chodzi PANOWIE PRAWNICY ----- Nie ma kasy na kompa ?.

Nasza odpowiedź

Adres mailowy naszego projektu to kontakt@WspolnaReprezentacja.pl. Adres widoczny jest na naszej stronie głównej w dziale Punkty Obsługi Klienta.

Marian, Zamość

19.04.2013

Mam nadzieję, że 17 kwietnia 2013 roku zapisze się wielkimi literami w kalendarzu. Jestem z wami prawie od początku!.

Arek, Bogatynia

09.02.2013

Tyle zadymy z tymi akcjami... Jeżeli zdecydowałbym się podpisać umowę z Wami to dotyczyłoby to ostatniej zamiany akcji kop.Turów na PGE GiEK.S.A. ? I czy mogę jeszcze to zrobić bo mamy już 2013 rok a z tego co wyczytałem to czas przedawnienia sięga 3 lat od 2009r.

Nasza odpowiedź

Uściślając chodzi zapewne Panu o zamianę akcji kopalni Turów na akcje PGE GiE (PGE Górnictwo i Energetyka) a nie na PGE GiE Konwencjonalna. Może Pan przystąpić do projektu – a naszym zdaniem powinien Pan to zrobić, ponieważ na zamianie akcji bezprawnie stracił Pan pieniądze i należy się Panu odszkodowanie. Jeśli zaś chodzi o okres przedawnienia – tu sprawa jest trudniejsza, ale jeszcze nie wszystko stracone. Należy brać pod uwagę również datę, kiedy dowiedział się Pan o poniesieniu szkody. Jeśli ma Pan wątpliwości – prosimy o kontakt pod nr 0 800 007 127 lub wizytę w naszym Punkcie Obsługi Klienta w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29

Anna, Radomsko

06.02.2013

W paragrafie 2 ust. 1 Akcjonariusz przelewa część wierzytelności na rzecz Cesjonariusza, a ten ją przyjmuje. Wierzytelność przechodzi na Cesjonariusza i w ust. 2 też wierzytelność przechodzi na Cesjonariusza, nie rozumiem gdzie jest zapis, że te pieniądze są dla mnie. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Nasza odpowiedź

Wierzytelność z ust. 1 jest nam powierzana (przelew powierniczy), a to oznacza, że jej właścicielem cały czas jest akcjonariusz. Bez powierzenia nie było by możliwe jej dochodzenie przed sądem.

Szunaj

25.01.2013

Mam 1704 akcje po 10 zł to daje 17040zł .Zdecydowałem się na drugi wariant. Czyli nie płacę nic.Aż tu nagle otrzymuję dziś tj.25,01 2013 że zgodnie z umową z dnia 17.12.2012 której mi nie przeczytano ani nie miałem możliwości przeczytać ,że :Tytułem zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania przez Cesjonariusza czynności zleconych w niniejszej umowie Akcjonariusz pozostałą część Wierzytelności na Cesjonariusza w kwocie 8002,34zł. co stanowi 40%wartości,zaś Cesjonariusz przelew ten przyjmuje.Wierzytelność przechodzi na Cesjonariusza w chwili zawarcia niniejszej Umowy. : Wynika z tego ,że już straciłem.

Nasza odpowiedź

W pierwszej kolejności wyjaśniam, że chodzi tu zapewne nie o wariant II ale o umowę w projekcie Wspólna Reprezentacja 2 - wskazuje na to wartość „40%” przytoczona przez Pana. W projekcie Wspólna Reprezentacja 2 w przypadku zasądzenia odszkodowania nasze wynagrodzenie wyniesie faktycznie 40% +VAT kwoty przyznanej przez sąd. Potwierdzam, ze wszystkie koszty ponosi za Pana Socrates Investment SA, powyższe wynagrodzenie zostanie potrącone wyłącznie w przypadku wygrania sprawy sądowej. Co do przelewu wierzytelności –to klasyczna metoda dochodzenia długu od dłużnika przez firmy windykacyjne. W naszych umowach wierzytelność (potencjalne odszkodowanie) na etapie umowy dzielone jest na dwie części –tę dochodzoną dla Pana (jej wysokość jest w umowie, ale nie została przytoczona w pytaniu) oraz tę, o której mowa w pytaniu, to jest finalnie przeznaczoną na wynagrodzenie (o ile będzie należne). Można powiedzieć, że wg nas stracił Pan na zamianie akcji, teraz próbujemy odzyskać te pieniądze. Liczę, że powyższe wyjaśnienie jest dla Pana wystarczające, jeśli jest inaczej prosimy ponownie o kontakt. Proszę w przyszłości nie podpisywać żadnych dokumentów przed ich przeczytaniem i zrozumieniem. Proszę o wszystko pytać, tak aby wiedział Pan co podpisuje.

Krzysztof, Zgierz

25.01.2013

kto odbiera dywidendę z akcji w momencie podpisania umowy z Waszą firmą ?

Nasza odpowiedź

Umowa zlecenia na dochodzenie odszkodowania nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi akcjami i nie ogranicza w żaden sposób rozporządzania nimi. Właściciel akcji ma prawdo do pobierania dywidendy, a jeśli podejmie taką decyzje może akcje w dowolnej chwili sprzedać lub darować. Jeśli walne zgromadzenie podejmie decyzje o wypłacie dywidendy – będzie można ją w tym roku odebrać w taki sam sposób jak zwykle się to robiło.