Wspólna Reprezentacja

Forum akcjonariuszy

Janusz, Bełchatów

24.10.2012

Na czym polega różnica „kwot środków przypadających dla akcjonariusza” w kalkulatorze między „wspólna reprezentacja 1 – wariant II” i „wspólna reprezentacja 2 – wariant II.” Skąd się wzięła dużo większa kwota w drugim przypadku?

Nasza odpowiedź

Wspólna Reprezentacja 1 i 2 to dwa odrębne projekty o dwóch różnych podstawach prawnych dochodzonych roszczeń. Porównywanie kwot dla obu projektów mija się z celem. Kalkulatory zostały sprawdzone przed udostępnieniem, wyliczane kwoty są poprawne. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Infolinią 0 800 007 127.

Adam S, Szczecin

23.10.2012

Może warto wprowadzić do kalkulatora pozostałe parametry czyli stawkę VAT, podatek do Urzędu Skarbowego tak by można było wyliczyć końcową kwotę dla przystępującego do programu w wariancie I lub II. Uważam, że było by to pomocne w podjęciu decyzji przy wyborze wariantu.

Nasza odpowiedź

Dziękujemy Państwu za wszelkie cenne wskazówki. Jednakże podstawą do obliczania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym jest suma dochodów z całego roku kalendarzowego ze wszystkich źródeł przychodów danej osoby. Tak więc każdy z nas na koniec roku płaci inny podatek – stąd nie ujęliśmy go w naszym kalkulatorze. Jeśli zaś chodzi o VAT –zmienność stawek mogłaby wprowadzić akcjonariuszy w błąd, a tego chcielibyśmy uniknąć.

compi, Zgorzelec

16.10.2012

To miło, że ktoś " ulitował" się nad biednymi, okradzionymi akcjonariuszami,tylko za jaką cenę? Czy firmie nie wystarczyło by no powiedzmy 25- 30 % ? Kto zagwarantuje, że za 5 lat vat nie będzie wynosił 25 %, a podatek dochodowy 20%? I jeszcze jedno, skoro Pan Administrator tak chętnie odsyła oponentów do innych firm to dlaczego jesteście tak namolni?

Nasza odpowiedź

Wchodzenie w polemikę dotyczącą przyszłości i wielkości podatku VAT i podatku dochodowego, nie jest w żaden sposób istotą w sprawie. Pan/Pani Administrator szanuje wolność wyboru i pokazuje różne możliwości działania. Cel jest jeden – uzyskanie odszkodowania. A to czy Pan się zgłosi do Związków Zawodowych o pomoc, pójdzie do kancelarii prawnej, czy może stworzy grupę i we własnym zakresie będzie walczył o odszkodowanie lub przyjdzie do nas, to jest tylko i wyłącznie Pańska decyzja. My znamy procedury, mamy zaplecze najlepszych prawników w Polsce i mamy doświadczenie w takich sprawach. Gwarantujemy sumienność , rzetelność i wykorzystanie każdej szansy na pomyślne zakończenie sprawy. Więc dlaczego nie mielibyśmy o tym mówić głośno?

Jan, Opole

03.10.2012

Jasne zasady Secus to nie do końca jasne zasady. Czy nie można było umowy spisać tak,że dzielimy się 50/50. Akcjonariusz od całej kwoty płaci podatek dochodowy a Secus płaci VAT od swojej. W końcu to Secus jako firma ma zapłacić Vat. Albo jasno od razu napiszcie w umowie, że 50/50 to bajka.

Nasza odpowiedź

Wysokość stawki VAT jest zmienna i niezależna od nas. Nie można więc napisać dziś dokładnie skoro rozliczenia spodziewamy się za kilka lat. W wariancie o którym Pan pisze pokrywamy 100% kosztów, oczekujemy wynagrodzenia w wysokości połowy kwoty odszkodowania. Według nas to bardzo dobra oferta.

Janusz, Pruszków

16.07.2012

W wariancie II umowy, jest mowa o tym że Cesjonariusz zyskuje prawo do należnych odsetek? Jak to się ma do informacji podanych w dyskusji, że odsetki podlegają podziałowi pomiędzy Akcjonariusza i Cesjonariusza?

Nasza odpowiedź

Cesjonariusz zyskuje prawo do odsetek tak samo jak do wierzytelności przelanej powierniczo. W przypadku wygranej wszystkie wyegzekwowane kwoty będą dzielone proporcjonalnie - według umowy.

Ryszard, Trzebinia

09.07.2012

Piszecie: "Odsetki traktujemy tak jak kwotę główną, doliczając je do odszkodowania. W przypadku wygranej podział odsetek nastąpi w podobnych proporcjach jak podział kwoty głównej, tj. zgodnie z warunkami wybranymi dla wariantu umowy." Gdzie w umowie jest mowa, że odsetki również są odpowiednio dzielone między Akcjonariusza i Cesjonariusza i jak powyższy cytat ma się do punktu umowy "Z chwilą dokonania przelewu Wierzytelności Cesjonariusz uzyskuje wszelkie prawa związane z Wierzytelnością, które istniały w chwili przelewu, w tym w szczególności prawo do odsetek za opóźnienie i do naliczania dalszych odsetek" z którego według mnie wynika, że to Cesjonariusz uzyskuje wyłączne prawo do odsetek (a podział dotyczy tylko kwoty 'podstawowej', konkretnie wymienionej w umowie)?

Nasza odpowiedź

W paragrafie 4 pkt 1 jest mowa o podziale wszystkich wyegzekwowanych kwot ( w tym odsetek). W punkcie o którym mowa "Z chwilą dokonania przelewu Wierzytelności Cesjonariusz uzyskuje wszelkie prawa związane z Wierzytelnością, które istniały w chwili przelewu, w tym w szczególności prawo do odsetek za opóźnienie i do naliczania dalszych odsetek" chodzi o to ze Socrates Investment oprócz dochodzenia od Skarbu Państwa głównej wierzytelności ma prawo do dochodzenia również odsetek za zwlokę w nie wypłaceniu odszkodowania. Główna Wierzytelność + odsetki czyli wszystkie wyegzekwowane kwoty przez Cesjonariusza dzielone będą proporcjonalnie w przypadku wygranej według zapisu w umowie o podziale wierzytelności.

Daniel, Bogatynia

26.06.2012

W 2005 roku nabyłem 2735 akcji Elektrowni Turów SA. W 2008 roku złożyłem oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich akcji BOT Elektrownia Turów SA na akcje BOT Górnictwo i Energetyka SA, a następnie w 2009 roku złożyłem oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich akcji PGE Elektrownia Turów SA na akcje PGE Górnictwo i Energetyka SA. Następnie nie podpisałem umowy zamiany akcji PGE GiEK SA na akcje PGE SA. W rezultacie posiadam dzisiaj 4061 akcji PGE GiEK SA z wcześniejszych 2735 akcji Elektrowni Turów SA. Czy w związku z powyższym mnie także dotyczy jakieś odszkodowania i czy w związku z tym zasadne jest podpisanie z Wami umowy. Dziękuję.

Nasza odpowiedź

jeżeli nie zamienił Pan akcji to nie należny się Panu odszkodowanie. Podpisanie z nami umowy nie jest w takiej sytuacji możliwe.

Małgosia, Łódź

22.06.2012

Kilka osób pytało wcześniej o koszty w razie przegranej sprawy, ale prześlizgujecię się po tym. Chodzi mi nie o wasze wynagrodzenie ale pozostałe koszty które trzeba będzie ponieść w razie przegranej sprawy np. koszty prawników drugiej strony, koszty opinii prawnych przeprowadzonych na zlecenie sądu. Może przybliżcie ludziom ten temat bo poza waszym wynagrodzeniem ryzykują jeszcze inne koszty.

Nasza odpowiedź

W przypadku przegranej w zależności od wybranego wariantu koszty są następujące: wariant I - opłaty kwartalne - są to koszty przeznaczone na bieżące koszty postępowania w przypadku przegranej ich nie zwrócimy - reguluje to umowa - poza tym akcjonariusz NIC nie będzie musiał płacić. wariant II - wszystkie koszty za akcjonariusza ponosi firma Socrates Investment SA w przypadku przegranej NIC akcjonariusz nie będzie nam płacił.