Dołącz do nas i odzyskaj pieniądze, które straciłeś na zamianie akcji

przylaczsieJeśli zamieniłeś swoje akcje w latach 2009 - 2010, to należy Ci się odszkodowanie. Naszym zdaniem oraz w opini wielu prawników i ekonomistów podczas zamiany zostałeś pozbawiony części majątku - oddałeś akcje starej spółki o większej wartości otrzymując w zamian nowe akcje o mniejszej wartosci.

Jeśli po zamianie dostałeś akcje PGE GiE, PGE Energia, Tauron Polska Energia SA lub Energa SA powinieneś w ramach Wspólnej Reprezentacji ubiegać się o odszkodowanie.  Nie ma znaczenia czy dzisiaj jesteś pracownikiem, inwestorem czy nawet spadkobiercą innego akcjonariusza. 
Ponadto nie musisz mieć akcji aby starać się o odszkodowanie. To podczas zamiany straciłeś pieniądze. 

Dołącz juz dzisiaj. Każdy dzień to dodatkowe 8%* odsetek ustawowych od wartości odszkodowania. 

PAMIĘTAJ! Odszkodowanie możesz otrzymać jedynie na drodze sądowej. Możesz iść do sądu samodzielnie, pokrywając we własnym zakresie wszystkie koszty sądowe i prawników (patrz niżej) lub dołączyć do Wspólnej Reprezentacji. W Twoim imieniu możemy pokryć wszystkie koszty sądowe.    

Decydując się na samodzielną walkę o odszkodowanie, musisz pamiętać, iż zgodnie z ustawą o kosztach w sprawach cywilnych, musisz dodatkowo do kosztów doliczyć opłatę w wysokości 5% wartości odszkodowania!  I to nierzadko trzykrotnie (5% -Sąd Okręgowy, 5% - Sąd Apelacyjny, 5% - Sąd Najwyższy). To zbyt wysokie koszty jak na samodzielną walkę.

* Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające kwotę odsetek ustawowych w wysokości 8%. Nowa wysokość odsetek obowiązuje od 23 grudnia 2014r.