Aktualności

26 Maj

Sztab Wyborczy Andrzeja Dudy odpisał na nasz apel w sprawie odszkodowań!

Sztab Wyborczy Prezydenta-elekta Andrzeja Dudy odpisał na apel Wspólnej Reprezentacji, w sprawie zajęcia się sprawą zamiany akcji.

W odpowiedzi czytamy, iż na pomoc można liczyć wtedy, gdy Pan Poseł Andrzej Duda zostanie Prezydentem Polski.

Jak wiemy, pan poseł Andrzej Duda został w demokratycznych wyborach wybrany na nowego Prezydenta Polski,  tak więc trzymamy pana Prezydenta-elekta za słowo!

List dostępny jest w dziale POBIERZ

 

20 Kwi

Trybunał rozpatrzył naszą sprawę!

12 marca 2015 r. po prawie 2-letnim oczekiwaniu na rozpatrzenie sprawy skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczącej zgodności z konstytucyjną przepisów Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008r. oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie stwierdzając, że Sąd może samodzielnie dokonać interpretacji przepisów w zgodzie z Konstytucją.

013012 940

W obszernym uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepisy na które powoływał się do tej pory Minister Skarbu Państwa nie mogą stanowić podstawy zastosowania mechanizmu jednostronnej redukcji i tym samym dotychczasowe twierdzenia Ministra zostają wykluczone z obrotu prawnego.

W związki ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wszystkie zawieszone dotychczas postępowania zostaną ponownie skierowane do Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, które zgodnie ze swoimi kompetencjami winny ocenić skutki bezprawnego działania Ministra Skarbu Państwa i ustalić wysokość odszkodowań dla akcjonariuszy z tytułu nieprawidłowej zamiany akcji.

Ze względu, iż część prowadzonych przez nas postępowań sądowych jest obecnie w zaawansowanym etapie, spodziewamy się pierwszych wyroków jeszcze przed końcem tego roku. Będą to wyroki pierwszej instancji i przy ich powieleniu powinna pojawić się tzw. jednolita linia orzecznictwa przyspieszająca zakończenie procesów w pozostałych pozwach oraz nowych, które Wspólna Reprezentacja w imieniu poszkodowanych akcjonariuszy zamierza złożyć w najbliższych miesiącach.

W naszej ocenie najbardziej realny scenariusz otrzymania pierwszych odszkodowań to okres 18 do 24 miesięcy.

Wszystkich, którzy do tej pory nie podjęli decyzji o przyłączeniu się do naszego projektu zachęcamy do podpisania umów. Odszkodowanie od Skarbu Państwa nie przedawniło się jeszcze i wspólnie możemy je odzyskać.

Komunikat w sprawie dostępny TUTAJ

Pełne uzasadnienie jakie wydał Trybunał Konstytucyjny dostępne jest na stronie:  http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=P%2016/13

24 Kwi

Wkrótce ruszy pierwsza wznowiona przez sąd sprawa dotycząca zamiany akcji!

21 maja 2015r. o godz. 9:40  odbędzie się posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie odszkodowania  z tytułu bezprawnego działania Ministra Skarbu Państwa podczas zamiany akcji.

Jest to pierwsza, wznowiona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprawa dotycząca bezprawnej zamiany akcji. Sprawa jest przeciwko Skarbowi Państwa i dotyczy jednego z naszych 26 000 Klientów.

Wyrok, który zapadnie w Sądzie Apelacyjnym jest bardzo ważny dla kilkunastu odwieszonych postępowań przeciwko Skarbowi Państwa, które toczą się Sądach Okręgowych.

Osoby, które są zainteresowane przebiegiem rozprawy i na „gorąco” chcą znać wyrok sądu mogą w niej uczestniczyć jako widownia. Adres sądu: Plac Krasińskich 2/4/6 sala nr 1.

18 Maj

Rozprawa na żywo nie dla wszystkich. Tylko 35 osób na widowni

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie czwartkową (21.05.2015r) rozprawą dot. zamiany akcji, sąd apelacyjny podjął decyzję o wprowadzeniu kart wstępu na rozprawę.

Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej sądu, aby weść na rozprawę o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa-Ministrowi Skarbu Państwa - wyznaczoną na 21 maja 2015r. godz. 9.40 w sali sądowej nr 1. należy uprzednio uzyskać kartę wstępu.

Karty wstępu dla publiczności będą wydawane przed salą rozpraw w dniu rozprawy od godz. 8:30. Dostępnych będzie tylko 35 sztuk.

Pełny komunikat dostępny tutaj:
http://www.waw.sa.gov.pl

 

 

21 Maj

Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym

21 maja 2015r. odbyła się długo oczekiwana, pierwsza wznowiona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozprawa w sprawie zamiany akcji.
Wyrok poznamy 29 maja 2015r. o godz. 15:30

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z Sądu Apelacyjnego: TUTAJ

Sąd Apelacyjny w Warszawie wysłuchał stanowisk stron i zapoznał się z nowymi dowodami w sprawie, czyli opinią Sejmu i Prokuratora Generalnego, a także z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie wymienione dowody zawierają wskazanie, że Ministerstwo Skarbu Państwa dokonało wadliwie zamiany akcji podczas konsolidacji sektora energetycznego. Prokurator Generalny wskazał, że dwukrotnie złamano przy tej okazji Konstytucję RP. 

Co ciekawe, sąd przyjął jako dowód w sprawie jedynie postanowienie Trybunału Konstytucyjnego i nie dał jasnej odpowiedzi dlaczego nie wziął pod uwagę pozostałych.
Wyrok w sprawie zostanie ogłoszony 29 maja 2015r. o godz. 15:30.

 

Kolejna wznowiona rozprawa w sprawie zamiany akcji odbędzie się już
   29 maja o godz. 10.00    w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ul. Piotra Skargi 19

 Podobnie jak w przypadku rozprawy z 21 maja 2015r. w Sądzie Administracyjnym w Warszawie, jest możliwość udziału widowni w rozprawie. Jest to również sprawa w imieniu jednego z naszych klientów, jednak jej wyrok może rzutować na inne niewznowione jeszcze postępowania sądowe.

Spółka wniosła o zgodę na nagrywanie i transmisję online.