Aktualności

31 Mar

Zawieszenie działalnościu Biura w Bełchatowie

Z dniem 1 kwietnia 2020r. do odwołania zawieszamy działalność Punktu Obsługi Klienta w Bełchatowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem w Katowicach.  

14 Mar

DRUGI POZEW O ODSETKI

Data: 14.03.2019

27 lutego 2019 Sąd Najwyższy oddalił Skargę Kasacyjną wniesioną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zasądzający odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy przez spółki z grupy PGE.

Do osób, które zawarły umowę z Socrates w powyższej sprawie zostanie skierowany list z informacją na temat terminu wypłaty środków. W chwili obecnej część środków jest zabezpieczona w depozycie sądowym w związku z wniesioną przez PGE GiEK S.A. sprawą o pozbawienie prawomocności tytułu wykonawczego uzyskanego przez Socrates Investment. Powyższe postępowanie opóźni wypłatę części środków.

Odsetki od nieterminowej wypłaty otrzymają TYLKO osoby, w imieniu, których złożono pozew.

więcej >

09 Paź

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie przyjął skargi spółki do rozpoznania wskazując między innymi, iż to bezpośrednio poszkodowany może jedynie taką skargę złożyć. Zakładamy, że będziemy mieli możliwość złożenia kolejnej skargi w przypadku negatywnego zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Ze względu na brak zrozumienia ze strony Sądów krajowych w odniesieniu do problemu wyrównania szkody wynikającej z nieekwiwalentnej zamiany akcji, jaka odbyła się na podstawie ustawy konsolidacyjnej, zdecydowaliśmy się na skierowanie pierwszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zgodnie z Konwencją Praw Człowieka oraz zapisami protokołów dodatkowych, Polska zobowiązała się do zapewnienia obywatelom spokojnego korzystania z mienia oraz do powstrzymywania się od wydawania ustaw ingerujących w prawo własności. W naszej opinii konsolidacja sektora energetycznego przeprowadzona na bazie ustawy zakładającej nie ekwiwalentność zamiany akcji na korzyść Skarbu Państwa odbyła się z naruszeniem praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Czas rozpoznania Skargi może wynieść kilka lat.
Przypominamy, że równolegle czekamy na pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, który powinien pojawić się pod koniec bieżącego roku oraz na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny naszej Skargi Konstytucyjnej.

21 Maj

Restrukturyzacja spółek Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja S.A.

Większość umów zawartych z naszymi klientami, opiera się na warunkach „bez opłat do czasu wygrania sprawy”. To bezpieczne i wygodne dla klientów, choć kosztowe dla nas, jako organizatora projektu Wspólna Reprezentacja. Spółki Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja SA szukały finansowania zewnętrznego na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań, administracyjnych, sądowych i innych, dlatego decyzją Zarządu przeprowadzono szereg emisji obligacji. Przewlekłość postępowań przed sądami spowodowała brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań w terminie. W połowie 2016 roku Zarząd podjął decyzję o restrukturyzacji spółek, polegającej na odroczeniu terminu spłaty wszystkich swoich zobowiązań maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022r. Wierzyciele spółek podczas głosowań w sądzie w przeważającej liczbie (ponad 90% osób biorących udział w głosowaniach) oddali głos za przyjęciem propozycji Zarządu. Dnia 12 maja 2017 roku sędzia wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Socrates Investment SA, a 13 czerwca 2017 dla Wspólna Reprezentacja SA. Oba postanowienia uprawomocniły się w kwietniu oraz maju 2018. 
Dzięki takiemu postępowaniu umorzone zostały wszystkie postępowania egzekucyjne wobec spółek oraz spółki uzyskały niezbędny czas na kontynuowanie prowadzonych postępowań. To pozwoli na wywiązanie się z zobowiązań wobec obligatariuszy oraz osób reprezentowanych w postępowaniach sądowych.

12 Paź

Czy ze Skarbem Państwa można wygrać?

W ostatnim czasie wielu z naszych Klientów oraz Inwestorów zadawało pytania czy ze Skarbem Państwa można wygrać. Tym bardziej kwotę rzędu 500 mln zł, o które walczymy w Państwa imieniu. Poniżej prezentujemy link do artykułu, który pokazuje, że jest to możliwe. Prowadzone przez nas procesy sądowe, pomimo iż trwają już ponad 5 lat, nie są jeszcze zakończone. Nasz zespół każdego dnia dokłada starań, aby zakończyły się sukcesem, dlatego nie należy niczego przekreślać tylko czekać na wyroki sądów i Trybunału Sprawiedliwości.

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22479971,skarb-panstwa-bedzie-musial-zaplacic-760-mln-zl-kolejny-akt.html#BoxBizLinkImg